Globaal Medisch Dossier (GMD)

 

Het GMD of globaal medisch dossier is het medisch dossier dat uw huisarts voor u bijhoudt. Dit dossier omvat:

  • Gegevens over uw gezondheidsgeschiedenisgmd
  • Sociale en administratieve gegevens
  • Verlagen van specialisten en andere zorgverstrekkers
  • Gegevens over de gevolgde behandelingen
  • Gegevens over de genomen medicatie
  • Vaccinaties

Persoonlijke aantekeningen van de arts behoren niet tot het globaal medisch dossier ! Op basis van dit dossier heeft de arts een totaal beeld over uw gezondheidstoestand en kan hij beter oordelen welke onderzoeken nodig of overbodig zijn en of voorgestelde behandelingen niet strijdig zijn met elkaar. Dankzij het GMD bent u verzekerd van een betere kwaliteitszorg aan een lager tarief: een win – win situatie voor iedereen !

 

  • Jijzelf krijgt 30% vermindering van het REM-geld (= het bedrag dat je niet terugkrijgt van de mutualiteit), zowel voor een raadpleging als voor een huisbezoek. Ook de extra 3 euro die wordt aangerekend tijdens een avondraadpleging wordt volledig terugbetaald door de mutualiteit indien je een GMD hebt bij je huisarts. Bovendien krijg je de garantie dat uw medisch gegevens deskundig worden gecoördineerd.
  • Jouw huisarts krijgt hierdoor een beter overzicht van uw medische problemen en behandelingen. Hij/zij kan hierdoor gericht preventieve zorg aanbieden en het overleg met de arts-specialist optimaliseren.
  • De specialist weet precies naar welke huisarts hij de gegevens moet sturen en hij weet dat deze goed en correct worden bijgehouden.
  • Voor de gemeenschap betekent dit dat er geld gespaard wordt en dat de gezondheidszorg betaalbaar blijft – aangezien er minder overbodige onderzoeken aangevraagd en uitgevoerd worden.


Vraag dus aan je huisarts om bij de eerstvolgende raadpleging of huisbezoek je GMD te openen of éénmaal per kalenderjaar te hernieuwen !


De bijdrage die betaald moet worden voor het GMD wordt door ons rechtstreeks met de mutualiteit verrekend (de derde betalersregeling). Het openen of verlengen van het GMD is dus voor u volledig gratis! Enkel uw handtekening en een klevertje van de mutualiteit zijn hiervoor nodig. Breng dus dit klevertje mee bij het volgend contact met uw huisarts (indien dit nog niet gebeurd is tijdens dit kalenderjaar). Aangezien Dr. F. Vandenabeele en Dr. C. Craenen erkend zijn als groepering in de huisartsengeneeskunde, zal een GMD afgesloten bij één van de artsen, bij beide artsen dezelfde rechten geven, zonder bijkomende administratieve verplichtingen.