Huisbezoeken

 

   huisbezoekbel 
  Huisbezoeken worden het liefst voorbehouden voor mensen met 
  echte verplaatsingsmoeilijkheden zoals
hoogbejaarden,
  bedlegerigen en gehandicapten.

  Kom dus zo veel mogelijk zelf naar de raadpleging!

 

 

 

!! Vraag huisbezoeken tijdig aan, dit is tussen 09:00 uur en 11:00 uur ’s morgens !!