Spoedgevallen


Wanneer dringende hulp nodig is, mag je natuurlijk altijd telefoneren,
ook buiten de voorziene momenten.

Vraag niet nodeloos om dringende hulp; dit neemt immers meer tijd in beslag en doet
andere zieken wachten.


telefoon Bel 100 of 112 (GSM) bij een levensbedreigende situatie