Tarieven


Jouw huisartsen zijn beiden geconventioneerd;
dit betekent dat zij de voorgestelde tarieven van het RIZIV
(Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekeringen) respecteren. docgeld

Deze tarieven zijn van toepassing voor het normale praktijkverloop.
Bijzondere eisen of vragen vallen hier wettelijk niet onder.

Voor technische prestaties (ECG, uitstrijkje, wondhechting, cryotherapie, …)
is er een bijkomend honorarium.

De voorgestelde tarieven van het RIZIV kan u raadplegen op de website van het
RIZIV (www.riziv.be).