Attesten en formulieren

 formulieren

Voor het invullen van formulieren en attesten is informatie en tijd nodig.
Hiervoor kom je steeds op raadpleging.

 

Je arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het hem/haar daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk en echt verantwoord is. 

Valse attesten zullen steeds geweigerd worden!

 

Het klaarleggen van voorschriften is door de controle van het RIZIV op het voorschrijfgedrag van geneesmiddelen per patiëntencontact (via de streepjescode) beperkt.

 

Voorschriften worden niet afgeleverd zonder patiëntencontact.
Vraag dus voldoende voorschriften tijdens de consultatie of het huisbezoek!