Dokter Frank Vandenabeele


Dokter Frank VandenabeeleDokter Frank Vandenabeele (RUG, 1991)

  • Huisarts sedert 1992 (RIZIV 1-72432-34-004)
  • Aangenomen geneesheer federale politie en defensie
  • Associate Professor Musculoskeletale revalidatie, Faculteit Revalidatiewetenschappen, UHasselt